Feminitatea magică – o poți accesa prin transfigurare

Transfigurarea este acel act magic prin care vezi în ființa din fața ta toate potențialitățile ei ascunse și o ajuți să și le pună în valoare.

Atunci când tu, ca femeie, poți să vezi în tine însăți feminitatea ta arhetipală, să te autotransfigurezi ca fiind magică, sfântă, sursa întregului univers, ai făcut un pas important către sacralitatea propriei tale ființe.

Autotransfigurarea este un alt proces interior magic prin care tu însăți îți dai seama de valoarea ta și te TREZEȘTI.

Rumi spunea că femeia este raza luminii cerești. În absența ei, bărbatul se dedică unei experiențe ascetice, dar și acolo o va recunoaște într-o anumită formă mult mai voalată și simbolică. Louis Pauwels spunea într-un elogiu admirabil: „Domnilor, este o adevărată Grație să descoperi adevărata natură a femeii; este o binecuvântare, un dar. Însă mai există unul: cel de a nu avea frică de ea… fuziunea cu ea presupune încuviințarea lui Dumnezeu!”, (vezi Lysebeth Andre, Tantra, The Cult of the Feminine – Tantra, Cultul Feminității). Toți bărbații trebuie să treacă prin făptura femeii pentru a exista, ea este cea care le oferă inițierea în viață și în misterele ei; prima mare inițiere pe care o primește orice ființă umană este chiar nașterea, și aceasta se produce prin intermediul propriei mame.

Atributele feminine sunt binecunoscute: iubirea, delicatețea, frumusețea, empatia, hrănirea, relaționarea, conexiunea cu viața și cu Natura și, în special, capacitatea creatoare de a da naștere copiilor sau, într-o viziune mult mai amplă, orice formă de creație prin care își exprimă, își materializează potențialul creator. Ambianța și casa în care locuim sunt în strânsă legătură cu natura femeii, orice manifestare romantică este legată de cele mai intime aspecte ale ei. Vindecarea este o artă și o știință feminină. Dar, cele mai importante valori feminine sunt cele care transcend mintea rațională și care plonjează în suprarațional, un spațiu față de care intelectualiștii acestei societăți falocratice rămân în continuare destul de rezervați.

Muzica, dansul, literatura, poezia și arta în general sunt, de asemeni, feminine.

Sensibilitatea, delicatețea, farmecul învăluitor pe care îl exaltă celor care o admiră îi cuprind ca într-o transă estetică irezistibilă. Ea sensibilizează prin magia prezenței sale tot ceea ce este tern și lipsit de culoare, aduce lumină, încântare, aduce viață iubirii și, prin aceste atribute, deschide porțile cunoașterii autentice a esențelor care se află dincolo de aparențele acestei lumi. De cele mai multe ori, poeții și artiștii care se aflau într-o astfel de transă superioară mărturiseau idealuri poetice, romantice care erau inevitabil îl legătură cu prezența feminină. Un spirit dornic de explorări interioare autentice rămâne un etern îndrăgostit când ajunge să descopere astfel de perspective înnobilate asupra lumii fenomenale.

Probabil Max-Pol Fouchet, un scriitor francez al secolului al XX-lea, avea intuiția misterelor care se ascund în substanța lirică a vieții atunci când mărturisea cu franchețe: „Pentru mine, totul pornește de la un secret, secretul poeziei. Am păstrat acest secret cu gelozie, însă am căutat să transmit tot ce se află în jurul lui. Poezia reprezintă centrul vieții mele. Aceasta nu se reduce la poemele pe care le scriu pe hârtie, negru pe alb. Poezia animă toate activitățile vieții. Ea trebuie să iradieze pornind de la un centru, iar acest centru este secretul meu.”

Blaga remarca, în maniera sa unică, despre femeie: „O ființă frumoasă, dizolvată în acidul azurului. Mixturii i se îngăduie apoi să devină cristal”, iar Jules Michelet consemna că femeia rămâne „un miracol de contradicții divine”.

Pentru a îmbrățișa natura feminină, prima condiție necesară este să ne dăm seama că nu este nimic de înțeles despre ea, ci că totul trebuie simțit. Un cunoscător tantric spunea că, dacă Tantra ar fi o religie, femeile ar fi ridicate la statutul de preotese, cele prin care se transmite adevărata cunoaștere, iar bărbații ar fi preoți în măsura în care și-ar trezi natura feminină, calitățile sufletești, intuiția și trancendența.

Așa trebuie să te vezi pe tine însăți draga mea femeie. În măreița ta mistică, tainică, care transformă lumi.

În tabăra de feminitate ”Sensual Woman” vom învăța multe tehnici de transfigurare și autotransfigurare prin care ne întoarcem de fapt, la esența noastră divină, sacră, arhetipală.

Un exemplu de reală transfigurare ni-l oferă Victor Hugo  în poezia  sa cu acelaşi nume:
„Bărbatul este cea mai elevată dintre creaturi. Femeia este cel mai sublim ideal.
Dumnezeu a făcut pentru bărbat un tron, pentru femeie un altar. Tronul exaltă, altarul sfinţeşte.
Bărbatul este creierul, femeia- inima. Creierul primeşte lumină, inima primeşte iubire. Lumina fecundează, iubirea reînvie.
Bărbatul este puternic prin raţiune, femeia este invincibilă prin lacrimi. Raţinea convinge, lacrimile înduioşează sufletul.
Bărbatul este capabil de eroism, femeia – de orice sacrificiu. Eroismul înnobilează, sacrificiul aduce sublimul.
Bărbatul are supremaţia, femeia are intuiţia. Supremaţia semnifică forţa, intuiţia reprezintă dreptatea.
Bărbatul este un geniu, femeia este un înger. Geniul este incomensurabil, îngerul este inefabil.
Aspiraţia bărbatului este către gloria supremă, aspiraţia femeii este îndreptată către virtutea desăvârşită. Gloria face totul măreţ, virtutea face totul divin.
Bărbatul este un cod, femeia este o evanghelie. Codul corijează, evanghelia ne face perfecţi.
Bărbatul gândeşte, femeia intuieşte. A gândi înseamnă a avea un creier superior. A intui, simţind, înseamnă a avea pe frunte o aureolă.
Bărbatul este un ocean, femeia este un lac. Oceanul are perla care îl împodobeşte, lacul – poezia care luminează.
Bărbatul este un vultur care zboară, femeia – o privighetoare ce cântă. A zbura înseamnă a domina spaţiul, a cânta înseamnă  cuceri sufletul.
Bărbatul este un templu, femeia este sanctuarul. În faţa templului ne descoperim, în faţa sanctuarului îngenunchem.
Bărbatul este plasat acolo unde se sfârşeşte pământul, femeia – acolo unde începe cerul.”
Victor Hugo
Fragment preluat din cartea Îndrăgostită de Dumnezeu – Cum am reușit să-mi suspend definitiv menstruația prin practica atentă, sistematică și perseverentă a procedeelor adecvate Hatha Yoga apărută la editura Shambala, tipărită de Ganesha Publishing House.
X